VAKANTIEROOSTER  EN STUDIEDAGEN 2016-2017


 
Eerste schooldag Maandag 29 augustus 2016
Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2016
Kerstvakantie 23 december 2016 t/m 6  januari 2017
Voorjaarsvakantie 20 februari  t/m  3 maart  2017
Goede Vrijdag  14 april 2017
Pasen 17 april 2017
Meivakantie inclusief feestdagen  24 april t/m 5 mei 2017
Hemelvaart  25 mei t/m 26 mei 2017
Pinkstervakantie  5 juni t/m 9 juni 2017
Zomervakantie  21 juli 12.00 uur  t/m 1 september 2017
Let op: dit schooljaar zijn we niet alle vrijdagen vrij voor de vakantie 
Één studiedag zijn de kinderen vrij: woensdag 23 november 2016.
We hebben verder onze studiedagen in de schoolvakanties gepland.

5 december gaan wij om 13.00 uur uit.
22 december 2016 gaan wij om 12.00 uur uit. 

De groepen 1 t/m 8 maken op onze school 950 uur op jaarbasis.
In acht jaar maken de kinderen de verplichte 7520 uur over 8 jaar basisschool.