SCHOOLGIDS


De schoolgids bevat inhoudelijke informatie over het onderwijs op Het Baken.
U kunt de volledige schoolgids hier lezen.

Iedere school wil de ouders helpen een zo bewust mogelijke keuze te maken voor de 'beste' school. U vertrouwt uw kind voor ongeveer 7520 uren toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van hun leven. Bij het maken van een bewuste keuze kan deze schoolgids een goede hulp zijn. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van de onderwijsgids die de rechten en plichten van ouders en leerlingen beschrijft.

In deze schoolgids vindt u vooral informatie over de manier waarop onze school onderwijs verzorgt,
welke doelen we hebben en op welke wijze we de resultaten van het onderwijs bijhouden en met u
bespreken. U vindt informatie over de manier waarop we ouders daadwerkelijk bij onze school
betrekken en ook wordt aangegeven hoe onze schoolorganisatie is.